Naše kompetencie

Ukazovatele KPI definované dlhodobou politikou kvality reprezentujú naše kompetencie a výsledky dodávok služieb s vysokou pridanou hodnotou. Za každým, aj keď veľmi impresívnym číslom je obrovské množstvo energie, ľudskej práce, vedomostí a skúseností našich zamestnancov. Dosiahnuť a udržať si výborné výsledky predstavuje každodenný výkon na viac ako 100 percent.

Aktuality

Náš projekt Mapový klient ZBGIS získal 1. miesto Cena ITAPA a zároveň Cenu rádia Slovensko

14. november 2017

Na prestížnom  Medzinárodnom kongrese ITAPA sa každoročne koná súťaž o najlepšie projekty roka, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie a digitalizácie verejnej správy pod názvom “Cena ITAPA”. Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí komisia zložená zo slovenských a českých odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGov na Slovensku, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti. Rovnako je pravidelne vyhlasovaná aj poslucháčska súťaž “Cena Rádia Slovensko na ITAPA”, v rámci ktorej môžu poslucháči Rádia Slovensko hlasovať za projekt, ktorý sa im vidí ako najužitočnejší a zmysluplný pre ľudí.

Tento rok obe ceny získal projekt našej spoločnosti SEVITECH Mapový klient ZBGIS realizovaný pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

čítajte viac na : http://www.itapa.sk/https://touchit.sk/