Naše kompetencie

Ukazovatele KPI definované dlhodobou politikou kvality reprezentujú naše kompetencie a výsledky dodávok služieb s vysokou pridanou hodnotou. Za každým, aj keď veľmi impresívnym číslom je obrovské množstvo energie, ľudskej práce, vedomostí a skúseností našich zamestnancov. Dosiahnuť a udržať si výborné výsledky predstavuje každodenný výkon na viac ako 100 percent.

Aktuality

                                        

 

SEVITECH a.s. s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, a.s. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave budú rozvíjať metódy identifikácie srdcových ochorení.

Projekt Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.