Naše kompetencie

Ukazovatele KPI definované dlhodobou politikou kvality reprezentujú naše kompetencie a výsledky dodávok služieb s vysokou pridanou hodnotou. Za každým, aj keď veľmi impresívnym číslom je obrovské množstvo energie, ľudskej práce, vedomostí a skúseností našich zamestnancov. Dosiahnuť a udržať si výborné výsledky predstavuje každodenný výkon na viac ako 100 percent.

Aktuality

SEVITECH obhájil získanie certifikátu SAP Partner Center of Expertise

  1. november 2016

Po splnení podmienok a po úspešnom absolvovaní auditu sme prešli opätovne recertifikačným programom a získali certifikát Partner Center of Expertise (PCOE) s dvoj-ročnou platnosťou. Certifikát potvrdzuje, že poskytujeme svojim zákazníkom servis a podporu podľa súčasných technických a organizačných štandardov spoločnosti SAP.