Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám
ICS/SCADA Bezpečnosť
Budovanie systémov ochrany priemyselných organizácií pred kybernetickými hrozbami

Kybernetická bezpečnosť podľa ISA 62443

Analýza a riadenie rizík

Penetračné testy

Kybernetická bezpečnosť v organizácií

Skenovanie technologických zraniteľností

Implementácia systémov kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je dnes v organizáciách súčasťou tak IT systémov ako aj priemyselných systémov (OT – Operations Technology).

Len minimum organizácií nie je závislých na systémoch, ktoré sú často zraniteľné voči kybernetickým hrozbám. Väčšina priemyselných organizácií si však naplno neuvedomuje akým hrozbám čelia. Dôkazom je počet úspešných kybernetických útokov, ktorý každým rokom rastie.

 

Budovanie kybernetickej bezpečnosti v OT prostredí vyžaduje odlišný prístup ako v IT. Dôvodom sú odlišné požiadavky OT prostredia, ako napr. iné priority, iné procesy, či vplyv kybernetickej bezpečnosti na ochranu života a zdravia ľudí.

Jadro systému kybernetickej bezpečnosti tvorí triáda Ľudia – Procesy – Technológie. Nosným pilierom, ktorému pri implementáciách projektov kybernetickej bezpečnosti často nebýva venovaná dostatočná pozornosť, sú ľudia. Bezpečnosť v organizácii musí stáť na záväzku manažmentu podporiť túto oblasť a vybudovaní povedomia u všetkých zamestnancov.  

ICS SCADA bezpecnost

Predpokladom pre riešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti je uvedomenie si hrozieb, ktorým organizácia čelí a zaujatie zodpovedného postoja k tejto téme. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že sa nejedná o jednorazovú aktivitu. Podobne ako BOZP alebo iné dôležité procesy v organizácii, je riadenie kybernetickej bezpečnosti priebežná aktivita, ktorá vyžaduje kontinuálne zlepšovanie.

Kybernetická bezpečnosť (ISA 62443 a NIST)

  •  Podpora pri zavedení systému riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa ISA 62443
  • Analýza a riadenie rizík
  • Vypracovanie bezpečnostných politík a procedúr
  • Preskúmanie konfigurácie a bezpečnosti siete
  • Skenovanie technologických zraniteľností
  • Návrh a implementácia systému kybernetickej bezpečnosti
  • Penetračné testy
  • Analýza konfigurácií zariadení z hľadiska bezpečnosti
  • Fyzická obhliadka lokalít a priestorov

Nepodceňte bezpečnosť vašej firmy a kontaktujte nás!

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.

Kontakt
Zanechajte nám prosím Vaše kontaktné údaje