SEVITECH a. s.

Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

www.sevitech.sk
info@sevitech.sk

Tel.: +421 2 536 301 51
Fax: +421 2 536 301 52

Prevádzka:
SEVITECH a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

IČO: 31 605 052
DIČ: 2020444338
IČ DPH: SK 2020444338

Tatra banka, a. s.
SK56 1100 0000 0026 2753 5593

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka č.: 4696/B