Predstavenstvo

Jaroslav Murár
Martin Kukol

                                           Jaroslav Murár
                                         predseda predstavenstva

Martin Kukoľ
člen predstavenstva

Martin Kukol
Branislav Stríženec
Milan Klúčar

    Martin Kukoľ
generálny riaditeľ

  Branislav Striženec
   technický riaditeľ

    Milan Klúčar
obchodný riaditeľ

Peter Urbánek
Marián Paluška

  Jaroslav Murár
finančný riaditeľ

Peter Urbánek
riaditeľ divízie SW služieb

   Marián Paluška
riaditeľ divízie riadenia IT služieb a infraštruktúry

Martin Guľaš
riaditeľ divízie analýzy a architektúry