Predstavenstvo

Martin Kukol
Branislav Stríženec

                                           Martin Kukoľ
                                          predseda predstavenstva

Branislav Stríženec
člen predstavenstva

Martin Kukol
Branislav Stríženec
Milan Klúčar

    Martin Kukoľ
generálny riaditeľ

  Branislav Striženec
   technický riaditeľ

    Milan Klúčar
obchodný riaditeľ

Peter Urbánek
Marián Paluška

  Jaroslav Murár
poradca predstavenstva a splnomocnenec pre kvalitu, v spoločnosti SEVITECH CZ s.r.o. ako konateľ

Peter Urbánek
riaditeľ divízie SW služieb

   Marián Paluška
riaditeľ divízie riadenia IT služieb a infraštruktúry

Martin Guľaš
riaditeľ divízie analýzy a architektúry