Manažment

Ján Ďurov

generálny riaditeľ

Peter Urbánek

riaditeľ divízie SW služieb

Martin Kukoľ

riaditeľ divízie obchodu a marketingu

Martin Guľaš

riaditeľ divízie analýzy a architektúry

Marián Paluška

riaditeľ divízie systémovej podpory a outsourcingu

Predstavenstvo

Jaroslav Murár

predseda predstavenstva

Jaroslav Gajdoš

člen predstavenstva

Certifikáty

Národná bezpečnosť

ISO 9001

9001;_14001_slovensky_A4

anglická verzia

ISO 14001

9001;_14001_slovensky_A4

anglická verzia

ISO 27001

anglická verzia

ISO/IEC 20000-1

anglická verzia

Politika Integrovaného systému manažérstva (ISM)

Voľné pracovné pozície

 

Kontaktný formulár