Manažment

Milan Klúčar

generálny riaditeľ

Beata Némethyová

riaditeľka divízie financií a správy

Martin Kukoľ

riaditeľ divízie obchodu a marketingu

Marian Pissko

riaditeľ divízie projektového riadenia

Martin Guľaš

riaditeľ divízie analýzy a architektúry

Ján Ďurov

riaditeľ divízie systémovej podpory a outsourcingu

Peter Urbánek

riaditeľ divízie SW služieb

Predstavenstvo

Jaroslav Murár

predseda predstavenstva

Jaroslav Gajdoš

člen predstavenstva

Certifikáty

Národná bezpečnosť

NBU

ISO 9001

9001;_14001_slovensky_A4

anglická verzia

ISO 14001

9001;_14001_slovensky_A4

anglická verzia

ISO 27001

anglická verzia

ISO/IEC 20000-1

anglická verzia

Politika Integrovaného systému manažérstva (ISM)

Voľné pracovné pozície

 

Kontaktný formulár