1994

Spoločnosť  NOVITECH Žilina s.r.o. vznikla v roku 1994 s cieľom poskytovať služby v informačných technológiách, pričom sme sa orientovali na vývoj informačných systémov na podporu rozhodovania.

1995

Zahraničné skúsenosti sme získavali od roku 1995 pri spolupráci so Zillion AG na vývoji back office systémov v bankách pre obchodovanie na finančných trhoch. Úspešne boli nasadené vo Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku.

1996

Našou najvýznamnejšou zákazkou sa v roku 1996 stal Ekonomicko-hospodársky systém Daňového informačného systému, ktorý sme vyvíjali a poskytovali podporu viac ako desať rokov. Celý systém zabezpečoval komplexnú prevádzku Daňovej správy a participoval na výbere daní.

2000

V roku 2000 bol ukončený vývoj a úspešne nasadený kontrolingový systém LKC pre analýzu výkonov a nákladov pri údržbe švajčiarskych ciest a súvisiacich výkonov polície. V období rokov 2005 – 2007 sme sa venovali systémom v oblasti aplikačnej podpory kvality v podnikoch podľa noriem ISO a Six SIGMA.

2007

Zmena názvu SEVITECH s.r.o. (Services Information Technologies) v roku 2007 bola spojená s možnosťami ďalšieho rozvoja portfólia s dôrazom na služby. Tridsiatka zamestnancov, prevažne vývojárov a analytikov, sa do konca desaťročia postupne preskupila k analytickej a konzultačnej podpore. Stali sme sa na Slovensku partnermi značky SAP, kde sme dokázali spojiť lokálne znalosti a skúsenosti s výnimočnou pozíciou lídra globálneho trhu podnikových informačných systémov.

2008

Našou špecializáciou sa stali riešenia postavené na SAP pre stredné a veľké podniky a inštitúcie verejnej správy. Od pôvodného vývoja informačných systémov sme prešli ku kastomizácii globálneho softvéru. Ak sme chceli rozvíjať spoločnosť ďalej, museli sme naše skúsenosti zasadiť do širšieho kontextu, pričom dôležitý bol pre nás  vstup Slovenska do EÚ. Celý proces reštrukturalizácie sme ukončili v roku 2008.

2009

Druhé tisícročie, ktoré prinieslo služby so zameraním na internetové technológie, webové aplikácie a outsourcing, nám umožnilo vývoj aplikačných platforiem a prevádzku informačných portálov. Rok 2009 sa začal pre značku SEVITECH v novej firemnej štruktúre, vrátane portfólia, služieb a projektov. Samotná spoločnosť sa transformovala na akciovú spoločnosť a naše riešenia sa opierajú o technológie SAP a Microsoft.

2011

Od roku 2011 sú súčasťou nášho portfólia riešenia pre oblasť Geografických informačných systémov. Významnou kompetenciou spoločnosti SEVITECH sa tak stala implementácia špecializovaných systémov pre prevádzku a údržbu s geopodporou pre utilitné spoločnosti.

2012

Rastúci dôraz na efektivitu nákladov, spojenie s krízovým obdobím a novým očakávaním zákazníkov nás priviedol k výberu ďalšieho strategického partnera CA Technologies v roku 2012. Naše úspešné riešenia nájdete v súčasnosti vo finančnej sfére, inštitúciách verejnej správy a v energetike.

2014

V roku 2014 počet zamestnancov narástol na vyše 60 ľudí v internom stave, primárne sú to analytici, konzultanti a vývojári alebo pracovníci vývoja. V súčasnosti sme partnermi významných technologických značiek, budujeme a udržiavame integrovaný systém riadenia manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti, enviromentálneho manažérstva a riadenia služieb.

2012

Po splnení všetkých podmienok a po úspešnom absolvovaní auditu, vykonaného spoločnosťou SAP AG a SAP Slovensko, sme sa od januára 2015 stali „VAR delivery support partnerom pre SAP® Business-All-In-One“. Dané partnerstvo nás oprávňuje, ale aj zaväzuje, poskytovať našim zákazníkom nielen najmodernejšie softvérové riešenia, ale aj poskytovať profesionálne a odborné služby v oblasti aplikačnej a technickej podpory a servisu. Naše služby prinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu, šetria jeho čas a financie pri správe SW aplikácii.