Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám
Informácie o nás

Kto sme a čo robíme

Spoločnosť SYNCHRONIX a.s. (predtým SEVITECH a.s.) pôsobí na slovenskom i na európskom trhu už 25 rokov a v oblasti IT poskytuje profesionálne IT služby so zameraním na podnikové a manažérske systémy, webové aplikácie, outsourcing služieb, analytické aj konzultačné služby a riadenie komplexných projektov. Riešenia boli implementované na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe, a to nielen vo finančnej sfére, inštitúciách verejnej správy, energetike, ale aj v oblastiach samosprávy a súkromného sektoru. Za dve desaťročia sme zostali verní presvedčeniu, že kvalita poskytovaných služieb je základom našej práce.

V roku 2018 vznikla v Českej republike dcérska spoločnosť SEVITECH CZ. Jedným z hlavných dôvodov založenia dcérskej spoločnosti SEVITECH CZ bolo najmä preniesť skúsenosti z realizácie projektov a dodávok našich tímov na Slovensku tiež do lokálneho prostredia českého trhu, využiť kvalifikované zdroje a skúsenosti z implementácií projektov a poskytovania služieb aj v nových oblastiach, ktoré boli nami indikované a priniesť tak priamo k vám zákazníkom našu pridanú hodnotu.

História spoločnosti

 • 1994

  Spoločnosť NOVITECH Žilina s.r.o. vznikla v roku 1994 s cieľom poskytovať služby v informačných technológiách, pričom sme sa orientovali na vývoj informačných systémov na podporu rozhodovania.​

 • 1995

  Zahraničné skúsenosti sme získavali od roku 1995 pri spolupráci so Zillion AG na vývoji back office systémov v bankách pre obchodovanie na finančných trhoch. Úspešne boli nasadené vo Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku.​

 • 1996

  Našou najvýznamnejšou zákazkou sa v roku 1996 stal Ekonomicko-hospodársky systém Daňového informačného systému, ktorý sme vyvíjali a poskytovali podporu viac ako desať rokov. Celý systém zabezpečoval komplexnú prevádzku Daňovej správy a participoval na výbere daní.​

 • 2000

  V roku 2000 bol ukončený vývoj a úspešne nasadený kontrolingový systém LKC pre analýzu výkonov a nákladov pri údržbe švajčiarskych ciest a súvisiacich výkonov polície. V období rokov 2005 – 2007 sme sa venovali systémom v oblasti aplikačnej podpory kvality v podnikoch podľa noriem ISO a Six SIGMA.​

 • 2007

  Zmena názvu SEVITECH s.r.o. (Services Information Technologies) v roku 2007 bola spojená s možnosťami ďalšieho rozvoja portfólia s dôrazom na služby. Tridsiatka zamestnancov, prevažne vývojárov a analytikov, sa do konca desaťročia postupne preskupila k analytickej a konzultačnej podpore. Stali sme sa na Slovensku partnermi značky SAP, kde sme dokázali spojiť lokálne znalosti a skúsenosti s výnimočnou pozíciou lídra globálneho trhu podnikových informačných systémov.​

 • 2008

  Našou špecializáciou sa stali riešenia postavené na SAP pre stredné a veľké podniky a inštitúcie verejnej správy. Od pôvodného vývoja informačných systémov sme prešli ku kastomizácii globálneho softvéru. Ak sme chceli rozvíjať spoločnosť ďalej, museli sme naše skúsenosti zasadiť do širšieho kontextu, pričom dôležitý bol pre nás vstup Slovenska do EÚ. Celý proces reštrukturalizácie sme ukončili v roku 2008.​

 • 2009

  Druhé tisícročie, ktoré prinieslo služby so zameraním na internetové technológie, webové aplikácie a outsourcing, nám umožnilo vývoj aplikačných platforiem a prevádzku informačných portálov. Rok 2009 sa začal pre značku SYNCHRONIX a.s. (predtým SEVITECH a.s.) v novej firemnej štruktúre, vrátane portfólia, služieb a projektov. Samotná spoločnosť sa transformovala na akciovú spoločnosť a naše riešenia sa opierajú o technológie SAP a Microsoft.​

 • 2011

  Od roku 2011 sú súčasťou nášho portfólia riešenia pre oblasť Geografických informačných systémov. Významnou kompetenciou spoločnosti SYNCHRONIX a.s. (predtým SEVITECH a.s.) sa tak stala implementácia špecializovaných systémov pre prevádzku a údržbu s geopodporou pre utilitné spoločnosti.​

 • 2012

  Rastúci dôraz na efektivitu nákladov, spojenie s krízovým obdobím a novým očakávaním zákazníkov nás priviedol k výberu ďalšieho strategického partnera CA Technologies v roku 2012. Naše úspešné riešenia nájdete v súčasnosti vo finančnej sfére, inštitúciách verejnej správy a v energetike.​

 • 2014

  V roku 2014 počet zamestnancov narástol na vyše 60 ľudí v internom stave, primárne sú to analytici, konzultanti a vývojári alebo pracovníci vývoja. V súčasnosti sme partnermi významných technologických značiek, budujeme a udržiavame integrovaný systém riadenia manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti, enviromentálneho manažérstva a riadenia služieb.​

 • 2015

  Po splnení všetkých podmienok a po úspešnom absolvovaní auditu, vykonaného spoločnosťou SAP AG a SAP Slovensko, sme sa od januára 2015 stali „VAR delivery support partnerom pre SAP® Business-All-In-One“. Dané partnerstvo nás oprávňuje, ale aj zaväzuje, poskytovať našim zákazníkom nielen najmodernejšie softvérové riešenia, ale aj poskytovať profesionálne a odborné služby v oblasti aplikačnej a technickej podpory a servisu. Naše služby prinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu, šetria jeho čas a financie pri správe SW aplikácii.​

 • 2016

  Odovzdali sme RPI (Register priestorových informácií). Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie Registra priestorových informácií (RPI) ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov. RPI je budovaný v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu.​

 • 2017

  SYNCHRONIX a.s. (predtým SEVITECH a.s.) získal 1. miesto v kategórii najlepší projekt digitalizácie spoločnosti pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR za projekt Mapový klient ZBGIS. Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami.​

 • 2018

  V roku 2018 sme absolvovali úspešnú recertifikáciu a boli nam predĺžené platnosti certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. ​