Štátna správa

Principiálnym hodnotením kvality projektov pre štátnu správu je prínos pre občanov.

Budúcnosťou každej krajiny je modernizácia, zavádzanie nových technológií a elektronizácia služieb, čo znamená jednoduchšiu komunikáciu občanov a firiem s úradmi, transparentnosť procesov a rýchlejšiu komunikácia úradov medzi sebou. Cloudové riešenia, vysoké nároky na bezpečnosť a požiadavka verejnej kontroly zvyšujú nároky na IT služby pre verejnú správu. Prichádza populácia, ktorá štandardne používa notebooky, tablety, smartfóny a pokúša sa začať dôverovať elektronickej komunikácii.

Našou devízou sú vysoko hodnotené referencovateľné projekty založené na otvorených štandardoch, akými sú servisne orientovaná architektúra, WMS a WFS webové služby, Open Data a iniciatíva INSPIRE.

Ministerstvo obrany SR

Servis a rozvoj SAP ERP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytvorenie podmienok a implementácia systému pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti štátnych sociálnych dávok, poistenia a pomoci

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS

Samospráva

Úradné hodiny v treťom tisícročí by mali byť 24 hodín, sedem dní v týždni.

Zákazníci oceňujú, ak prídeme s inovatívnymi nápadmi, ktoré ich posúvajú vpred. Aj samospráva je oblasť, kde sa uplatňujú najmodernejšie technológie, je tu vysoká akceptácia mobilných zariadení , ako aj trend riešiť služby a témy s geopriestorovou informáciou. Našu ambíciu „robiť veci lepšie“ považujeme za svoj silný diferenciátor. V samospráve to platí niekoľkonásobne.

Vyššie územné celky pochopili, že elektronická komunikácia s občanmi prináša výhody celému regiónu z investorského hľadiska, ale predovšetkým zvyšuje kvalitu života občanov. Nedostatok financií a ambícii v tejto oblasti je hrozbou pre mestá a regióny, keďže sa tým znižuje ich konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach.

Mesto Nitra

Elektronizácia služieb mesta Nitra

Mesto Žilina

Elektronizácia služieb mesta Žilina

Žilinský samosprávny kraj

Elektronizácia služieb Žilinského samosprávneho kraja

Energetika

Zažite bezstarostný a pohodový deň vďaka našim profesionálnym IT riešeniam.

Najsilnejšou devízou spoločnosti SEVITECH je implementácia SAP ERP. V energetike na Slovensku sú kľúčové projekty spravidla postavené na riešeniach SAP, ktoré sú následne customizované podľa špecifických požiadaviek jednotlivých utilitných spoločností (plyn, elektrika, voda, teplo). Naše skúsenosti v tejto oblasti presahujú desiatku rokov, o čom svedčia aj naše referencie.

Implementácia s geopriestorovou informáciou obsahuje množstvo informácií o tom, kde sa nachádzajú objekty, v akej kondícii sú, ako ich optimálne servisovať a navrhovať ďalší rozvoj inžinierskych sietí. Energetika vyžaduje dokonalé fungovanie systémov, kontinuálny dohľad, akceptáciu nových technológií a trendov a zároveň senzitívnu kontrolu nákladov vzhľadom na celospoločenský dopad.

Bratislavská teplárenská, a.s.

Konverzia, rozvoj a podpora informačného systému MARK IV na informačný systém SAP ERP s geopriestorovou podporou.

Outsourcing hardvéru, softvéru a služieb

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s.

Implementácia, rozvoj a podpora SAP ERP

Outsourcing služieb

OKTE, a.s.

Outsourcing hardvéru, softvéru a služieb.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Implementácia, rozvoj a podpora modulu SAP PM s geopriestorovou podporou.

Outsourcing hardvéru, softvéru a služieb

Súkromný sektor

Špecifikom súčasnosti sú požiadavky na moderné a spoľahlivé technológie.

Ak hovoríme, že zákazníci chcú špičkové technológie, k tomu ešte aj overené v praxi, tak dodávame, že musia byť s extrémnym tlakom na čo najlepšiu cenu. Biznis príbehy sú si veľmi podobné. Na začiatku je „riešenie šité na mieru“, ale po prvom rozpočte zákazník drasticky mení názor a s predstavou úspory ide do štandardných riešení. Po dvoch, troch rokoch väčšinou zistí slabiny proprietárnych riešení a štandardné riešenia začne „ohýbať“. Paradoxne sa tak vracia opäť na začiatok cesty k otázke, či radšej šiť na mieru.

Za svoju profesionálnu devízu považujeme skúsenosti a znalosti IT trhu, takže už v ponuke dokážeme modelovať návrhy a odporúčania vo vybranom segmente. Každá požiadavka zákazníka je pre nás úloha, ktorá sa dá vyriešiť kombináciou technologickej zručnosti aj dobrej vôle a pochopenia.

DWC Slovakia a.s.

Outsourcing služieb

eGroup Solutions, a. s.

Outsourcing služieb

SOITRON, s.r.o.

Outsourcing služieb

Zymestic Solutions, s.r.o.

Outsourcing služieb

Datamolino, s.r.o.

Dodávka SW licencií