Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám
Riadenie projektov
Bez riadenia to nejde

Naše znalosti a skúsenosti z projektov v oblasti verejnej správy ako aj u komerčných zákazníkov, nám umožňujú pružne reagovať na požiadavky zákazníkov zvyšujú kvalitu našej dodávky a spokojnosť zákazníka. Sme odborne zdatní a máme dostatok skúseností na to, aby sme dokázali predchádzať rizikám, riešiť kolízne a nečakané situácie a projekt úspešne uzavrieť.

V rámci riadenia projektov uplatňujeme na mieru šitý prístup, vychádzajúc z  medzinárodných štandardov PRINCE 2 a IPMA.

Zabezpečujeme riadenie projektov na vysokej profesionálnej úrovni tak, že kombinujeme dôraz na dosahovanie výsledkov, efektivitu a kvalitu s plnením požiadaviek a priorít zákazníkov. Zmyslom a cieľom práce projektového manažéra je viesť projekt tak, aby v prvom rade naplnil očakávania a ciele našich zákazníkov, a zároveň, aby bol odovzdaný v požadovanom čase a rozpočte.

Riadime celý životný cyklus IT projektov a štandardizujeme výstupy projektového riadenia. Náš prístup pokrýva všetky významné oblasti riadenia projektov s možnosťou flexibilného prispôsobenia procesu riadenia a jeho výstupov požiadavkám a prostrediu zákazníka.

Tomuto prístupu prispôsobila naša spoločnosť svoju organizačnú štruktúru i ostatné dotknuté procesy. Súčasťou procesu riadenia projektov sú systémové a iné nástroje projektového riadenia zodpovedajúce moderným trendom v riadení IT projektov.

Projektové riadenie v spoločnosti vykonávajú špecializovaní a skúsení projektoví manažéri, ktorí disponujú uznávanými certifikáciami projektového manažmentu.

Udržujte vzťah so svojimi zákazníkmi na profesionálnej úrovni!

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.

Kontakt
Zanechajte nám prosím Vaše kontaktné údaje