Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám

SAP

Riešenia SAP
Riešenia pre zefektívnenie business procesov a zvýšenie agility obchodných spoločností a organizácií

Dodanie a implementácia riešení SAP

Prechod na riešenie SAP S/4 Hana

Prispôsobenie štandardného systému špecifickým požiadavkám

Migrácia dát

Podpora systémov

Zabezpečenie neprerušeného fungovania riešenia SAP

Aplikačné a biznis poradenstvo 

Ponúkame tieto služby a riešenia​

Dodanie a implementácia riešení SAP

Vzhľadom na naše dlhoročné dobré skúsenosti s riešeniami od spoločnosti SAP, ktoré podporujú naplňovanie strategických cieľov zákazníkov, pri implementácii podnikových aplikácií sa zameriavame hlavne na riešenia od spoločnosti SAP. Pred samotnou implementáciou kladieme veľký dôraz na dôkladnú analýzu potrieb našich zákazníkov, pričom využívame naše bohaté skúsenosti z modelovania a redizajnu biznis procesov a preto vieme navrhnúť a implementovať vždy presné a optimálne riešenie.

 • Implementácia ERP riešení v rámci SAP S/4HANA
 • Implementácia TRM riešení (Treasury and Risk Management)
 • Implementácia IS-U riešení (Industry Specific Solution for Utilities)
 • Implementácia Cloud riešení pre oblasť prediktívnej analytiky, podporu obstarávania, digital commerce a pod.

Naše dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou SAP a štatút SAP VAR partnera nás oprávňuje zabezpečiť dodanie licencií SAP riešení pre našich zákazníkov ako aj ich následnú podporu v rámci SAP SW maintenance služieb.

Prechod na riešenie SAP S/4Hana

Vývoj nových technológii nie je možné zastaviť a preto aj spoločnosť SAP prichádza s novým riešením SAP S/4HANA. V rámci tohto prechodu ponúkame pre nových ale aj pre existujúcich zákazníkov, ktorí dnes využívajú riešenia na platforme SAP, zabezpečenie implementácie nového systému SAP S/4Hana a/alebo migráciu existujúceho systému SAP na nové SAP S/4HANA riešenie. U zákazníkov používajúcich SAP riešenie je možné prejsť na SAP S/4HANA buďto konvverziou existujúceho SAP riešenia, alebo re-implementáciou požadovanej funkcionality v rámci nového riešenia. V rámci prípravy na prechod na nové riešenie navrhujeme pre existujúcich zákazníkov realizovať SAP S/4HANA Readiness Check, na základe ktorého môže byť zvolená správna cesta prechodu na nový systém.

Prispôsobenie štandardného systému špecifickým požiadavkám

Štandardné riešenia od spoločnosti SAP sú komplexné a obsahujú funkcionalitu potrebnú pre rôzne odvetvia. Ich implementácia v prostredí zákazníka je aj s prihliadnutím k potrebám zákazníkov často spojená len so správnym nastavením jeho parametrov. Niekedy  je však potrebné rozšíriť ich funkčnosť v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka. V takýchto prípadoch vieme poskytnúť služby našich špičkových vývojárov, ktorí realizujú prispôsobenie štandardného riešenia v rámci technológie ABAP alebo  JAVA, prípadne v rámci špecifických doplnkových riešení  založených na SAP Cloud Platform.

Špecifický vývoj v iných informačných systémoch, resp. vývoj doplnkových aplikácii vieme realizovať aj na platformách HTML, PHP, CSS, JavaScript, Jquery, C#, Delphi, SQL.

Migrácia dát

Migrácia dát je zvyčajne nevyhnutnou súčasťou každej implementácie riešenia, kedy je potrebné previesť aktuálne, resp. historické dáta zákazníka do nového systému. Vieme realizovať nasledovné typy prechodu dát:

 • Migrácia z jedného legacy systému do nového systému bez konverzie dát
 • Migrácia z jedného legacy systému do nového systému s konverziou dát
 • Migrácia z dvoch a viacerých  legacy systémov do nového systému bez konverzie dát
 • Migrácia dvoch a viacerých  legacy systémov do nového systému s konverziou dát

Podpora systémov

Úspešnou implementáciou starostlivosť o zákazníka a systém (riešenie) nekončí. Máme k dispozícii skúsený tím, ktorý zabezpečí plnenie pravidelných ale aj ad-hoc požiadaviek zákazníka na podporu a to v plnom rozsahu. Spôsob zadávania požiadaviek riešime individuálne s každým zákazníkom. K dodržaniu potrebnej kvality služieb a dohodnutých parametrov, využívame okrem iného aj nástroje ako CA a SAP Helpdesk. Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:

 • Zvýšená podpora zákazníka pri nábehu systému do produkcie
 • Podpora nasadeného riešenia
 • Prevádzková podpora
 • Implementácia legislatívnych zmien
 • Rozvoj užívaného riešenia
 • Upgrade systému

Zabezpečenie neprerušeného fungovania riešenia SAP

Pre podporu prevádzky a správu systémov poskytujeme nástroje a služby na monitoring behu systému, Early Watch Alerting a systém pre Support Desk. Riešenia pre správu a monitoring sú vybudované na technológii SAP Solution Manager, ktorý je súčasťou každého SAP aplikačného balíka.

SAP Solution Manager (SAP SM) je systém pre centralizovanú správu aplikácií a riešení. Poskytuje optimalizáciu prevádzky SAP. SAP SM obsahuje nástroje pre:

 • Správu licencií SAP software a riadenie aktualizácií (patche, support packages)
 • Efektívne riadenie projektov a centralizovanú administráciu implementácie všetkých komponentov SAP systémov; k dispozícii sú sady šablón a nástrojov pre definíciu projektu, business blueprint, konfiguráciu systémov, testy, školenia a prevádzku
 • Prístup a centrálnu platformu pre vzdialenú podporu od SAP Global Services (riešenie OSS hlásení, go-live check, on demand optimalizácia)
 • Pravidelný high level reporting stavu SAP systémov (v MS Word) – SAP Early Watch Alert (SAP EWA)
 • Centrálny monitoring a alerting stavu SAP systémov
 • Change Request Managemet
 • Service Desk – zameraný na koncových používateľov

Aplikačné a biznis poradenstvo

Dlhoročné skúsenosti našich konzultantov v rôznych odvetviach biznisu a úspešné implementácie nás oprávňujú k zdieľaniu tohto know-how aj pre našich zákazníkov. Vieme poradiť v rôznych oblastiach interných procesov a informačných technológii, pričom sa sústreďujeme najmä na:

 • Poradenstvo pri definícii a reštrukturalizácii  biznis procesov
 • Architektonický návrh riešenia zameraný na výber potrebných SAP komponentov pre nový informačný systém
 • Poradenstvo pri rozširovaní a doplňovaní funkčnosti riešenia formou zmeny nastavení, zákazníckeho vývoja alebo doplnením ďalších štandardných  komponentov riešenia SAP
 • Poradenstvo pri optimalizácii prevádzkovania SAP systémov

Udržujte vzťah so svojimi zákazníkmi na profesionálnej úrovni!

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.

Kontakt
Zanechajte nám prosím Vaše kontaktné údaje