SAP

SAP

Ponúkame tieto služby a riešenia

Prechod na platformu SAP HANA

Implementácia riešení

Zákaznicky vývoj

Migrácia dát

Podpora systémov

Predaj licencii SAP

Aplikačné a biznis poradenstvo 

SAP Solution Manager

Prechod na platformu SAP Hana

Vývoj nových technológii nie je možné zastaviť a preto aj spoločnosť SAP prichádza s novými riešeniami na platforme SAP Hana. V rámci tohto prechodu ponúkame pre nových alebo už existujúcich zákazníkov využívajúcich produkty SAP implementáciu nového systému SAP S/4Hana buď bez zmeny existujúcich riešení alebo s transformovaním existujúceho riešenia na SAP HANA vykonaním (selektívnej) dátovej migrácie. Na základe spoločných analýz potrieb zákazníka odporúčame realizáciu novej implementácie, systémovú konverziu alebo landscape transformáciu. Všetky odporúčania vieme následne aj realizovať.

Implementácia riešení

Vzhľadom na naše dlhoročne dobré skúsenosti s riešeniami od spoločnosti SAP, zameriavame sa hlavne na implementáciu práve týchto riešení. Pred samotnou implementáciou kladieme veľký dôraz na dôkladnú analýzu potrieb našich zákazníkov pričom využívame naše bohaté skúsenosti z modelovania a redizajnu biznis procesov a preto vieme navrhnúť a implementovať vždy presné a optimálne riešenie.

 • Implementácia ERP riešení
 • Implementácia TRM riešení
 • Implementácia IS-U riešení
 • Implementácia Cloud riešení
 • Implementácia SAP Solution Manager

Zákaznícky vývoj

Riešenia od spoločnosti SAP sú komplexné a štandardizované pričom je ich možné nastaviť potreby rôznych zákazníkov. Často je však potrebné rozšíriť ich funkčnosť v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka. V takýchto prípadoch vieme poskytnúť služby našich špičkových vývojárov, ktorí realizujú vývoj na technológii ABAP a JAVA.

Vývoj v iných informačných systémoch, resp. vývoj addonových aplikácii vieme realizovať na platformách HTML, PHP, CSS, JavaScript, Jquery, C#, Delphi, SQL.

Migrácia dát

Migrácia dát je zvyčajne nevyhnutnou súčasťou každej implementácie riešenia, kedy je potrebné previesť aktuálne, resp. historické dáta zákazníka. Vieme realizovať nasledovné typy prechodu dát:

 • Migrácia z jedného legacy systému do nového systému bez konverzie dát
 • Migrácia z jedného legacy systému do nového systému s konverziou dát
 • Migrácia z dvoch a viacerých  legacy systémov do nového systému bez konverzie dát
 • Migrácia dvoch a viacerých  legacy systémov do nového systému s konverziou dát

Podpora systémov

Úspešnou implementáciou starostlivosť o zákazníka a systém (riešenie) nekončí. Máme k dispozícii skúsený tím, ktorý zabezpečí planenie pravidelných ale aj ad hock požiadaviek zákazníka na podporu a to v plnom rozsahu. Spôsob zadávania požiadaviek riešime individuálne s každým zákazníkom. K dodržaniu potrebnej kvality služieb a dohodnutých parametrov, využívame okrem iného aj nástroje ako CA a SAP Helpdesk. Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:

 • Zvýšená podpora zákazníka pri nábehu systému do produkcie
 • Podpora nasadeného riešenia
 • Prevádzková podpora
 • Rozvoj užívaného riešenia
 • Upgrade systému

Predaj licencii SAP

Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou SAP na úrovni SAP VAR partner nás oprávňuje zabezpečiť predaj licencii SAP riešení pre našich zákazníkov.

Aplikačné a biznis poradenstvo

Dlhoročné skúsenosti našich konzultantov v rôznych odvetviach biznisu a úspešné implementácie nás oprávňujú k zdieľaniu tohto know-how aj pre našich zákazníkov. Vieme poradiť v rôznych oblastiach interných procesoch a informačných technológii, pričom sa sústreďujeme najmä na:

 • Poradenstvo pri výbere potrebných SAP komponentov pre nový informačný systém
 • Poradenstvo pri výbere nových SAP komponentov pre realizáciu nových funkčnosti v stávajúcom informačnom systéme
 • Poradenstvo pri optimalizácii prevádzkovania SAP systémov
 • Poradenstvo pri optimalizácii realizácie biznis procesov

SAP Solution Manager

Pre podporu prevádzky a správu systémov poskytujeme nástroje a služby na monitoring behu systému, Early Watch Alerting a systém pre Support Desk. Riešenia pre správu a monitoring sú vybudované na technológii SAP Solution Manager, ktorý je súčasťou každého SAP aplikačného balíka.

SAP Solution Manager (SAP SM) je systém pre centralizovanú správu aplikácií a riešení. Poskytuje optimalizáciu prevádzky SAP. SAP SM obsahuje nástroje pre:

 • správu licencií SAP software a riadenie aktualizácií (patche, support packages)
 • efektívne riadenie projektov a centralizovanú administráciu implementácie všetkých komponentov SAP systémov; k dispozícii sú sady šablón a nástrojov pre definíciu projektu, business blueprint, konfiguráciu systémov, testy, školenia a prevádzku
 • prístup a centrálnu platformu pre vzdialenú podporu od SAP Global Services (riešenie OSS hlásení, go-live check, on demand optimalizácia)
 • pravidelný high level reporting stavu SAP systémov (v MS Word) – SAP Early Watch Alert (SAP EWA)
 • centrálny monitoring a alerting stavu SAP systémov
 • Change Request Managemet
 • Service Desk – zameraný na koncových používateľov

Udržujte vzťah so svojimi zákazníkmi na profesionálnej úrovni!

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.