Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám
ESKO GDPR Software
Súčasťou každej úspešnej spoločnosti je profesionálne softwarové vybavenie, a to naprieč celou firmou.

Ochrana osobných údajov GDPR

Riadi evidenciu informačných systémov

Vedie zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb

Vzory zmlúv kompletnej bezpečnostnej dokumentácie

Kybernetická bezpečnosť v organizácií

Posúdenie vplyvu pre jednotlivé spracovateľské činnosti

Management bezpečnostných incidentov

Posúdenie vplyvu – DPIA (Data Protection Impact Assessment)

O produkte:

Je nám jasné, že problematika ochrany osobných údajov je pre vás veľmi široká a zložitá téma. Preto sme náš softvér naprogramovali tak, ako by sme stáli vedľa vás. Pri inštalácii si môžete zvoliť jeden konkrétny typ organizácie (alebo žiadny, vtedy máte k dispozícii čistý softvér).

Modul GDPR obsahuje predvyplnené dynamické databázy dát podľa zamerania organizácie, teda:
ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA, FIRMA, OBEC, ŠKOLA, ÚRAD, HOTEL, REALITY, mediácie a ďalšie. 

Ak si pri inštalácii zvolíte svoj vzor organizácie, v databázach sa vám objavia podrobne spracované a vyplnené dáta – spracovateľské zmluvy, účely spracovania, právne základy, rozsah os. údajov a dokladov a iné. Vy už dopĺňate len informácie, ktoré sú vám dobre známe – vaše oprávnené osoby, prostriedky spracovania a ich umiestnenia (hardvér, softvér, kancelária, miestnosti, atď.), ochranné opatrenie, spracovateľské operácie, sprostredkovateľov, pričom údaje si pohodlne vyberáte z bohatej ponuky naplnených číselníkov. Softvér je elektronickým záznamom o spracovateľských činnostiach, podľa zákona č. 35/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov, nahrádza papierovú dokumentáciu, vedie evidenciu a je vždy aktuálny, preto so softvérom bude vaša organizácia vždy GDPR READY.

Výstupy – zostavy

 • Záznam o spracovateľských činnostiach
 • Záznam o poučení oprávnenej osoby
 • Hromadný záznam o poučení OO
 • Odpoveď dotknutej osobe
 • Súhrnná evidencia záznamov incidentov
 • Hlásenie na Úrad na ochranu osobných údajov
 • Export údajov – Väzby posúdenia vplyvuBezpečnostná dokumentácia

Systém obsahuje nasledovné vzory bezpečnostnej dokumentácie:

 1. Vzor – Informačná povinnosť
 2. Popis bezpečnostných opatrení
 3. Vzor sprostredkovateľskej zmluvy
 4. Vzor poučenia o právach dotknutých osôb
 5. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
 6. Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach
 7. Vzor záznamu o poučení oprávnenej osoby
 8.  Vzor oznámenia prevádzkovateľa o poverení ZO výkonom dohľadu nad ochranou os. údajov
 9.  Vzor formulácie v zmysle GDPR – šifrovanie dokumentov
 10. Vzor udelenia súhlasu dotknutej osoby pri agende žiadosti do zamestnania
 11. Vzor spochybnenia spracovávania osobných údajov dotknutou osobou
 12. Vzor žiadosti o vymazanie osobných údajov dotknutej osoby

Čím je tento softvér výnimočný:

 • Je to jednoduchý softvér s intuitívnym ovládaním, ktorý riadi všetky požadované evidencie informačných systémov (agend)
 • Obsahuje množstvo doplňujúcich informácií
 • Riadi management bezpečnostných incidentov spolu s generovaním hlásenia pre dotknuté osoby i dozorného orgánu
 • Generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám z jednotlivých agend
 • Vedie si zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb a tiež zoznamy dotknutých osôb spolu s archívom súhlasov dotknutých osôb
 • Poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľskej licencie sofistikovaný dohľad a určenie bezpečného ošetrenia pre všetkých sprostredkovateľov a jeho oprávnené osoby a množstvo ďalších funkcií
 • Zo softvéru je možné tlačiť zostavy a jednotlivé dokumenty
 • Umožňuje jednoduché vyhľadávanie a tiež indexovanie prístupov k údajom
 • Zároveň obsahuje vo svojich záložkách vzory bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov dotknutých osôb, poverenie oprávnených osôb, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi
 • V kapitole školenia máte k dispozícii školenia pre oprávnené osoby v pptx formáte, podklad pre interný audit a kompletnú legislatívu

Ďalšie výhody:

 • Na vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softwaru autorov tak, aby ste nezanedbali žiadnu zmenu v zákonoch týkajúcich sa ochrany OÚ
 • Ako vlastník užívateľských práv máte zároveň poradenstvo a podporu zodpovednej osoby resp. audítora informačnej bezpečnosti ako autorov aplikácie
 • ESKO GDPR vám nedodáme ako prázdny softvér, ktorý by ste museli prácne napĺňať. Bude už obsahovať predvyplnené informačné agendy – najmä mzdovú a personálnu agendu, účtovníctvo, došlú a odoslanú poštu, BOZP a PZS, registratúru a iné agendy, zároveň predpripravenú bezpečnostnú dokumentáciu s príslušnými bezpečnostnými opatreniami spolu s vysvetlením pri implementácii
 • Máte možnosť si vybrať z obsiahlej databázy agend pre jednotlivé typy prevádzkovateľov
 • Cez import dát môžete prenášať údaje z externých databáz systému ESKO GDPR alebo zo mzdových a personálnych systémov, alebo z externých systémov cez Excel
 • Systém upozorňuje na správy z informačného servisu (napr. nové metodické usmernenia z Úradu na ochranu OÚ, nové služby, a i.)
 • Informácie o prehľade a štatistikách – počet incidentov, počet záznamov k incidentom, počet nevybavených žiadostí, a i.
 • Monitoring monitoruje ako a kto nakladal v aplikácii s osobnými údajmi. Logy sú nastavené iba pri vstupe k osobným údajom zamestnancov, t. j. pri prihlásení do číselníka zamestnancov. Na vyžiadanie je možné rozšíriť monitoring na akúkoľvek aktivitu.

Prečo produkt využívať:

 • 13 rokov skúseností a 5 rokov vývoja softvéru
 • Splnenie všetkých povinností pri ochrane osobných údajov aj vrátane zmien
 • Systémové riadenie ochrany citlivých aktív s výstupmi pre kontrolný orgán
 • Tisíce spokojných zákazníkov v ČR a SR, (vo verzii ISSR pre štátnu správu) ho používa aj Úrad pre ochranu Osobných údajov, Finančná správa SR a mnohí ďalší
 • Trvalá podpora audítorov vrátane garantovaného update softvéru
 • Škálovateľnosť od malej firmy a obce až po korporácie
 • Skvelá cena

Udržujte vzťah so svojimi zákazníkmi na profesionálnej úrovni!

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.

Kontakt
Zanechajte nám prosím Vaše kontaktné údaje